FI | EN | SE

HR-RAUHA Äänieristysikkunat

Luonnonvaloa ja rauhaa sisätiloihin

HR Rauha -äänieristysikkunoilla saat häiritsevät desibelit alas 

HR Rauha on varta vasten äänieristystarpeisiin suunniteltu ikkunamallisto. Ikkunarakenne on optimoitu maksimaaliseen äänieristykseen ja siinä käytetään tehokkaita äänieristyslaseja. Äänieristyslasin ansiosta voit suunnitella kotiisi suuret ikkunat myös meluisilla alueilla kuten teiden, junaratojen ja lentokenttien läheisyydessä.

  • Äänieristysarvo jopa 50 dB
  • Karmisyvyys on 260 mm

Milloin melu on häiritsevää?

Melun kokeminen on subjektiivista eli jokaisen omakohtaisesta tulkinnasta ja myös ympäröivistä olosuhteista riippuvaa. Esimerkiksi sateen rummutus katolla (40-65 dB) ei tunnu niin meluisalta ja häiritsevältä kuin samassa huoneessa olevan hyttysen ininä (30-35 dB). Jatkuva tasainen taustamelu on siedettävämpää kuin pistemäinen melu.

Äänen vaimentumiseen vaikuttavat etäisyys, esteet ja maasto sekä myös ilman lämpötila, kosteus ja tuuliolosuhteet. Rakennuksissa rakenteiden tiiviys vaikuttaa äänen pääsemiseen sisätiloihin.

Voit luottaa omaan arvioosi siitä, mikä melu on häiritsevää.

Kuinka ikkunoiden äänieristyskykyä tehostetaan?

Melusaasteen pääsyä tontille voi estää rakentamalla esteitä tai lisäämällä kasvillisuutta, mikäli mahdollista. Rakennuksen ulkoseinien äänieristävyyttä voi parantaa ja äänieristetyillä ikkunoilla sekä ikkunoiden sijoittelulla voidaan vaikuttaa tehokkaasti siihen, ettei melu pääse kotiin ikkunoiden kautta. 

Käyttämällä epäsymmetriaa ja eripaksuisia laseja ikkunan äänieristävyys paranee. Paksulla lasilla on enemmän massaa, jolloin ääniaallot eivät saa sitä liikkeeseen yhtä helposti. Laminoimalla useita laseja yhteen saadaan lasia paksunnettua tehokkaasti. Kaksi 4 mm yhteen laminoitua lasia vaimentaa paremmin korkeataajuisia ääniä kuin 8 mm lasi. 

Äänieristävyys paranee myös sitä mukaa, mitä enemmän välimatkaa lasien välillä on. Erittäin tehokkaaseen ääneneristävyyteen (yli 50 dB) suositellaankin ikkunarakennetta, jossa on sekä suuret ilmavälit että ääntä laimentavat välitilat. Tästä syystä avattava ikkuna on tehokkaampi äänieriste kuin kiinteä ikkuna. 

Karmisyvyys vaikuttaa äänieristävyyteen. Alle 20 mm etäisyydellä olevien lasien eristävyysominaisuus on vielä pieni, mutta jo 80 mm lasietäisyydellä äänieristävyyttä saadaan kasvatettua jopa 6-10 desibeliä!

Ikkunan sijainnilla on myös merkitystä. Syvät ikkunasyvennykset heikentävät ikkunan äänieristävyyttä. Ikkuna olisikin viisainta äänieristävyyden kannalta sijoittaa linjaan julkisivun kanssa. Laminoidut lasit kannattaa asentaa huoneen puolelle, jolloin äänieristävyys ei heikkene edes pakkasella.

Tutustu HR-Rauha äänieristysikkunoihin!

HR-Rauha äänieristysikkunamallisto on valmis ratkaisu kohteisiin, joissa ikkunoilta tarvitaan äänieristysominaisuutta. 

Tutustu esitteeseen

Termit tutuksi

Ihmisen juuri ja juuri kuulema ääni eli kuulokynnys on 0 dB. Kodin pohjahäly on noin 30 dB, hiljainen keskustelu 50 dB ja liikenteen melu noin 70-90 dB. 

Ihmisen korva kuulee äänen voimakkuuden kaksinkertaistuvan, aina kun melu lisääntyy 10 dB. Pienikin ero desibeleissä tarkoittaa siis huomattavaa eroa äänen voimakkuudessa. Vastaavasti jo kolmen desibelin vaimentuminen kuulostaa siltä kuin moottoritie siirtyisi sata metriä kauemmas!

  • Äänieristystä mitataan desibeliasteikoilla
  • Rw dB -termillä kuvataan keskitaajuista ympäristömelua, kuten puhe, musiikki, radio tai tv
  • Rw + C termiä käytetään, kun ääni on keski-tai korkeataajuista, kuten suurinopeuksisen maantie- ja rautatieliikenteen ja suihkumoottoreiden lähietäisyydellä
  • Rw + Ctr termillä kuvataan matala- tai keskitaajuista melua, kuten raskas liikenne, potkurikoneet, diskomusiikki tai tietyt teollisuuden alat