FI | EN | SE
HR paloikkuna

HR PALO - Markkinoiden ainoa paloikkuna, johon saa asentaa myös sälekaihtimet!

HR PALO -palosuojaikkunamme on markkinoiden ainoa tyyppihyväksytty palosuojaikkuna, joka on läpäissyt polttokokeen onnistuneesti myös lisävarusteilla varustettuna. 

Paloikkunan rakenteessa ei saa olla reikiä tai läpivientejä, jonka johdosta raitisilmaventtiilit ja integroidut sälekeihtimet ovat niissä kiellettyjä. HR-Ikkunat on kehittänyt rakenteen, joka mahdollistaa sälekaihtimien ja irtoristikoiden asentamisen paloikkunaan palosuojatehon heikentymättä! Tämä hyödyttää erityisesti, jos olet tekemässä taloon peruskorjausta ja olemassa olevan ikkunan sijainnin vuoksi sälekaihtimet ovat välttämättömät, mutta nykyajan lakisääteinen paloturvallisuus edellyttää siihen sijaintiin paloikkunaa.

Kehittyneen valmistustekniikan ansiosta korkeamman paloluokan lasit muistuttavat ulkonäöltään tavallisia ikkunoita, mutta lasituksesta riippuen lasin sävyssä voi olla pieni ero. Ikkunoihin on asennettavissa hyönteispuitteet, kiinteä välipuite, irtoristikot ja sälekaihtimet.

Paloikkuna kestää tulta pidempään kuin tavanomainen ikkuna

Saunan ikkuna ja esimerkiksi takan läheisyyteen tarvittava kuumuuden kestävä ikkuna on eri asia kuin palonsuojaikkuna.
Luokitellut palonsuojaikkunat käyvät läpi tarkan polttokokeen, jotta niille annetut lakisääteiset vaatimukset täyttyvät paloturvallisuuden osalta.

Säästöä huolellisella suunnittelulla

Paloluokitellut tuotteet ovat tyypillisesti 2–3 kertaa tavallisia ikkunoita kalliimpia, joten kustannustietoinen suunnittelija sijoittaa esimerkiksi autotallin lähelle harkitun määrän pienikokoisia ikkunoita. 

Hintaa mietittäessä voi huomioida, että puolen tunnin tulenkestävyyden lisäksi paloikkunassa on muitakin hyödyllisiä ominaisuuksia:

  • Tavallista lasia parempi ääneneristävyys ja auringonsuojaus.
  • Tehokkaan rakenteen ansiosta paloikkunan lämmöneristävyys on myös asumisrakennuksiin sopiva, U-arvo 0,95.
  • Paloikkunaan voi myös valita auringonsuojalasin tai huurtumista estävän lasin kaltaisia ominaisuuksia samalla tavalla kuin muihinkin kodin ikkunoihin.


Laki

Omakotitalon paloturvallista rakentamista koskevat edellytykset määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa, sekä tarkemmin Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Asetukset ja säännökset paloturvallisesta rakentamisesta ovat velvoittavia, eli niitä on noudatettava.

Suomen ympäristöministeriön asetuksessa paloturvallisuudesta 848/2017 määritellään olennaisina vaatimuksina palon sattuessa 

  • mahdollisuus poistua turvallisesti rakennuksesta
  • palon kehittymisen ja leviämisen rajoittaminen rakennuksen sisällä ja ympäröiviin rakennuksiin sekä 
  • pelastushenkilöstön työskentelyn turvaaminen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen rakenteiden on tulipalon sattuessa kestettävä tietyn vähimmäisajan, jotta rakennuksesta poistuminen ja palon hallintaan saaminen on mahdollista.

Palo-osastointi

Rakennusmääräyksissä määritellään paloturvallinen rakentaminen palo-osastointina. Asetus määrittelee palo-osaston rakennuksen osaksi, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty muihin tiloihin osastoivin rakennusosin, esimerkiksi palosuojaikkunoilla.

Omakotitalossa palo-osastoja muodostavat muun muassa autotalli, sekä asuinrakennuksen eri osat, kuten yläpohja ja asuintilat. Näin palo eivätkä savukaasut pääse äkillisesti leviämään esimerkiksi autotallista asuinrakennukseen.

Palontorjunta paloikkunalla on täydellistä vasta oikeanlaisella lasilla, joka on asennettuna oikeanlaiseen kehykseen oikeanlaisella lasitusmenetelmällä. Ne on myös asennettava palotestattuihin rakenteisiin ohjeistusten mukaisesti. Asentaminen vaatii erityisen tarkkaa työtä niin ikkunan kiinnittämisen kuin eristämisen suhteen.

Milloin tarvitaan palonsuojaikkuna?

Paloikkuna eli paloluokiteltu ikkuna vaaditaan silloin, kun esimerkiksi autotalli tai naapuritalo ovat lähellä ulkoseinää tai sisäänkäyntiä, kun viereinen rakennus on alle 8 metrin päässä tai rakennuslupakuviin on merkitty paloikkuna. Jos oma autotalli on yli 60 neliön kokoinen ja alle kahdeksan metrin etäisyydellä toisesta rakennuksesta, täytyy rakennukset palo-osastoida toisistaan. Alle 60 neliön autotallia ei tarvitse palo-osastoida, mikäli sen etäisyys on vähintään 4 metriä. Asuinrakennuksessa riittää, että autotallia lähellä olevat ikkunat ja ovet ovat paloluokiteltuja. Samalla seinällä voi olla siis tavallisia ja palosuojaikkunoita.

Vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamisessa tai pientalojen rakentaminen ahtaille tonteille aiheuttaa sitä, että rakennusten väliin jää todella pienet suojavyöhykkeet, jolloin paloturvallinen rakentaminen on lakisääteinen velvollisuus. Vanhojen rakennuksien peruskorjaamisessa on myös otettava huomioon paloturvallisuus. Rakennusvalvonta huolehtii, että nykytalot tehdään määräysten mukaisesti myös paloturvallisuuden kannalta.

Mitä paloikkunoiden EI30 ja EI15 paloluokitukset tarkoittavat?

Paloluokitukseltaan EI30 ja EI15 olevan ikkunan ikkunarakenteet täyttävät tiiveyden (E) ja eristävyyden (I) osalta Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 vaatimukset sekä Eurooppalaisen luokitusstandardin SFS-EN 16034 mukaiset EI15 ja EI30 paloluokanvaatimukset.

Omakotitalojen yleisin käytetty paloluokka palo-osastojen rakenteissa on EI 30, joka tarkoittaa puolen tunnin turva-aikaa liekkejä, lämpösäteilyä ja savua vastaan.

Paloikkuna ominaisuudet