FI | EN | SE

HR-Ikkunat - rakentamiseen ja remontointiin

Auringosuojalasituksella sisälämpötila tasaiseksi.

Auringonsuojalasituksella miellyttävä ja tasainen sisälämpötila helposti ja edullisesti!

Isot ikkunat tuovat ihanasti valoa ja maisemat osaksi kodin tai mökin sisustusta. Auringonvalon mukana tulee myös niin sanotusti kolikon toinen puoli, eli auringon lämpöenergiaa, joka lämmittää asunnon sisälämpötilaa.

Usein ikkunalasin toivotaankin pysäyttävän auringon lämpöenergia ja sallivan ainoastaan näkyvän valon läpäisy. Täysin tämä ei ole mahdollista, sillä näkyvän valoalueen säteily on myös lämpöä tuottavaa energiaa, mutta jo kaksikolmasosaa auringosta tulevasta kokonaissäteilyenergiasta saadaan pysäytettyä auringonsuojauslasin avulla.

Auringonsuojauslasien merkitys on lisääntynyt erityisesti rakennusten energiatehokkuuden parantumisen myötä. Rakennukset eristetään nykyään hyvin eikä hukkalämpöä pääse enää syntymään, jolloin ikkunoista sisään tulevan valon mukana tuleva lämpöenergia jää lämmittämään huonetiloja. Tämä saattaa aiheuttaa tukalia sisälämpötiloja, erityisesti hellekesinä. Niillä seinillä joille aurinko paistaa voimakkaasti, sopiva auringonsuojalasi tuo nopeasti säästöjä vähentyneen jäähdytystarpeen myötä myös muina vuodenaikoina. Auringonsuojauslasituksen avulla voidaan siis estää auringon liikalämmön pääsy asuntiloihin ja näin saadaan pidettyä miellyttävät ja ennen kaikkea tasaiset oleskeluolosuhteet suurienkin ikkunapintojen huoneisiin.


Lasirakenteen läpäissyt aurinkoenergia vaikuttaa sisäilman lämpötilaan kahdella tavalla.

Ensimmäinen sisäilman lämpötilaan vaikuttava tekijä on auringon suoraläpäisy. Suoraläpäisy nostaa sisäpintojen lämpötilaa, joihin aurinko paistaa. Toinen vaikuttava tekijä on auringonsäteilyn kokonaissäteily. Auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin, eli G-arvo kuvaa siis sitä, kuinka suuri osa ikkunan ulkopintaan tulleesta auringonsäteilystä tulee ikkunan läpi huonetilaa lämmittämään. Eli kertauksena vielä, kokonaisläpäisy vaikuttaa huoneilman ja suoraläpäisy pintojen lämpötilaan, jotka yhdessä lämmittävät huoneen sisäilmaa. Sisäilman lämpötilannousun rajoittamiseksi on syytä valita lasirakenne, joka riittävästi pudottaa kokonaisläpäisyä, eli G-arvoa.

Tietenkään suoraläpäisyyn ei pelkkä auringonsuojalasi yksistään riitä rajoittamaan pintojen lämpötilojen nousua. Sen sijaan auringonsuojauslasi yhdistettynä tavalliseen sisäverhoon riittää suojaamaan suoraläpäisyä tarvittavasti. Valitsemalla auringonsuojauslasin säästyt siis monimutkaisten ja kalliiden jäähdytyslaitteistojen tai ulkopuolisten varjostimien hankkimiselta.

Aurinkosuojalasin edulliset ominaisuudet kestävät ikkunan koko eliniän. Ne eivät myöskään aiheuta käytön tai huollon suhteen mitään erityistoimenpiteitä. Kaiken lisäksi auringonsuojalasitus toimii myös toisinpäin, eli se on hyvä lämmöneristyslasi. Unohda siis jäähdytysjärjestelmät ja vanhanaikaiset ikkunavarjostimet ja valitse ikkunat huolettomalla auringonsuojalasituksella. Kysy auringosuojalasituksesta ikkunatarjouksen yhteydessä tai lisätietoja voit myös kysyä heti meiltä.