HR-Ikkunat - Ruhkala Oy

HR PALO - Markkinoiden ainoa paloikkuna, johon saa asentaa myös sälekaihtimet!

Oikea palosuojatuote oikeassa paikassa voi antaa kriittiset ja tärkeät lisäminuutit pelastautumiseen viime hetkellä.

Suomen laki velvoittaa nykyrakentamisessa varautumaan tulipalon mahdollisuuteen esimerkiksi palonsuojaikkunoilla. Meiltä saat Suomen ainoan lainmukaisesti tyyppihyväksytyn paloikkunan, johon saa asentaa säleikaihtimet ja/tai koristeristikon!

Olemme markkinoiden ainoa ikkunavalmistaja, jonka valmistamiin palosuojaikkunoihin on mahdollista lisätä tarvittaessa säleverhot ja/tai ikkunaristikot ilman, että ne heikentäisivät palosuojatehoa.

Luokitellut palonsuojaikkunat käyvät läpi tarkan polttokokeen, jotta niille annetut lakisääteiset vaatimukset täyttyvät paloturvallisuuden osalta.

Paloikkunoiden tulenkestävyys saadaan aikaan lämpöä hyvin kestävillä lasielementeillä. Myös muu paloikkunan rakenne on suunniteltu kestämään tavanomaista ikkunaa pitempään tulta.

Ulospäin laadukas paloikkuna näyttää samalta kuin mikä tahansa muu ikkuna,, mutta lasituksesta riippuen lasin sävyssä voi olla pieni ero. 

Paloikkunan rakenteessa ei saa olla reikiä tai läpivientejä, jonka johdosta raitisilmaventtiilit ja integroidut sälekeihtimet ovat niissä kiellettyjä.

Me kuitenkin olemme kehittäneet rakenteen, joka mahdollistaa sälekaihtimien ja irtoristikoiden asentamisen paloikkunaan palosuojatehon heikentymättä!

Olemme markkinoiden ainoa ikkunavalmistaja, jonka valmistamiin palosuojaikkunoihin on mahdollista lisätä tarvittaessa säleverhot ja/tai ikkunaristikot ilman, että ne heikentäisivät palosuojatehoa.

Tämä hyödyttää erityisesti, jos olet tekemässä taloon peruskorjausta ja olemassaolevan ikkunan sijainnin vuoksi sälekaihtimet ovat välttämättömät, mutta nykyajan lakisääteinen paloturvallisuus edellyttää siihen sijaintiin paloikkunaa.

HR PALO on myös hyödyllinen uudisrakentajille, sillä enää paloturvallisuussäännökset eivät aiheuta päänvaivaa huoneiden ja/tai ikkunoiden sijoittelun suhteen.

Erikoisrakenteensa vuoksi paloikkuna on tavanomaista ikkunaa arvokkaampi, mutta puolen tunnin tulenkestävyyden lisäksi paloikkunassa on muitakin hyödyllisiä ominaisuuksia:

  • Tavallista lasia parempi ääneneristävyys ja auringonsuojaus.
  • Tehokkaan rakenteen ansiosta paloikkunan lämmöneristävyys on myös asumisrakennuksiin sopiva, U-arvo 0,95.
  • Paloikkunaan voi myös valita auringonsuojalasin tai huurtumista estävän lasin kaltaisia ominaisuuksia samalla tavalla kuin muihinkin kodin ikkunoihin.

HR PALO -palosuojaikkunamme ovat siis markkinoiden ainoa tyyppihyväksytty palosuojaikkuna, joka on läpäissyt polttokokeen onnistuneesti myös lisävarusteilla varustettuna. Voit siis valita ikkunaan sälekaihtimet, on ikkunan oltava sitten paloikkuna tai ei.

Haluatko lisätietoa paloikkunoiden tilaamisesta? Ota yhteyttä meihin, vastaamme ja autamme mielellämme!

Ystävälliseen asiakaspalveluumme saat nopeimmin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse:

p. (08) 466 320
myynti@hrikkunat.fi
tai yhteydenottolomakkeellamme.

Vai haluatko lukea lisää paloikkunoista? Milloin niitä tarvitaan, mitä on palo-osastointi, lue lisää alta.


Paloikkuna suojaa kuumuudelta ja savulta vaatimusten mukaisesti 

Suomen ympäristöministeriön asetuksessa paloturvallisuudesta 848/2017 määritellään olennaisina vaatimuksina palon sattuessa 

  • mahdollisuus poistua turvallisesti rakennuksesta, 
  • palon kehittymisen ja leviämisen rajoittaminen rakennuksen sisällä ja ympäröiviin rakennuksiin sekä 
  • pelastushenkilöstön työskentelyn turvaaminen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen rakenteiden on tulipalon sattuessa kestettävä tietyn vähimmäisajan, jotta rakennuksesta poistuminen ja palon hallintaan saaminen on mahdollista.

Rakennusmääräyksissä määritellään paloturvallinen rakentaminen palo-osastointina. Asetus määrittelee palo-osaston rakennuksen osaksi, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty muihin tiloihin osastoivin rakennusosin, kuten palosuojaikkunoilla.

Omakotitalossa palo-osastoja muodostavat muun muassa autotalli, sekä asuinrakennuksen eri osat, kuten yläpohja ja asuintilat. Näin palo eivätkä savukaasut pääse äkillisesti leviämään esimerkiksi autotallista asuinrakennukseen.

Milloin tarvitaan palonsuojaikkuna?

Uudiskohteissa rakennusvalvonta huolehtii, että nykytalot tehdään määräysten mukaisesti myös paloturvallisuuden kannalta. 

Mutta esimerkiksi vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamisessa tai pientalojen rakentaminen ahtaille tonteille aiheuttaa sitä, että rakennusten väliin jää todella pienet suojavyöhykkeet, jolloin paloturvallinen rakentaminen on lakisääteinen velvollisuus. Vanhojen rakennuksien peruskorjaamisessa on myös otettava huomioon paloturvallisuus. 

Palonsuojaikkuna tarvitaan, kun viereinen rakennus on alle 8 metrin päässä tai rakennuslupakuviin on merkitty paloikkuna.  Saunanikkuna ja esimerkiksi takan läheisyyteen tarvittava kuumuuden kestävä ikkuna on eri asia kuin palonsuojaikkuna.

Oikein toteutettuna ja asennettuna palolasitus estää palon leviämisen ja säästää ihmishenkiä ja omaisuutta 

Palolasien asennus on ratkaisevan tärkeätä tulipalon estämiseksi muihin tiloihin ja hillitsemiseksi.

Palontorjunta paloikkunalla on täydellistä vasta oikeanlaisella lasilla, joka on asennettuna oikeanlaiseen kehykseen oikeanlaisella lasitusmenetelmällä. Ne ovat myös asennettava palotestestattuihin rakenteisiin ohjeistusten mukaisesti. 

Mitä paloikkunoiden EI30 ja EI15 paloluokitukset tarkoittavat?

Paloluokitukseltaan EI30 ja EI15 olevan ikkunan ikkunarakenteet täyttävät tiiveyden (E) ja eristävyyden (I) osalta Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 vaatimukset sekä Eurooppalaisen luokitusstandardin SFS-EN 16034 mukaiset EI15 ja EI30 paloluokanvaatimukset.

Esimerkiksi paloluokka EI30 täyttää vaatimukset, joka tarkoittaa puolen tunnin turva-aikaa liekkejä, lämpösäteilyä ja savua vastaan.

Palosuojaikkunasta lyhyesti

1. Paloikkuna eli paloluokiteltu ikkuna vaaditaan silloin, kun esimerkiksi autotalli tai naapuritalo ovat lähellä ulkoseinää tai sisäänkäyntiä.

2. Vaatimus paloluokitellusta rakenteesta on aina merkitty rakennuslupapiirustuksiin uudisrakentamisessa.

3. Paloikkunan tarkoitus on luoda osastoja, jotka hidastavat tulipalon etenemistä. Asuinrakennuksien asennettavalla paloikkunalla on 30 minuutin palonkestävyys tulipalossa.

4. Paloikkunan asentaminen vaatii erityisen tarkkaa työtä niin ikkunan kiinnittämisen kuin eristämisen suhteen.

5. Erikoisrakenteensa vuoksi paloikkuna on tavanomaista ikkunaa arvokkaampi, mutta puolen tunnin tulenkestävyyden lisäksi paloikkunassa on muitakin hyödyllisiä ominaisuuksia:

  • Tavallista lasia parempi ääneneristävyys ja auringonsuojaus
  • Tehokkaan rakenteen ansiosta paloikkunan lämmöneristävyys on myös asumisrakennuksiin sopiva, U-arvo 0,95.
  • Paloikkunaan voi myös valita auringonsuojalasin tai huurtumista estävän lasin kaltaisia ominaisuuksia samalla tavalla kuin muihinkin kodin ikkunoihin.