FI | EN | SE

Mellan hemmet och världen.

Fönster i tre generationer

HR-Ikkunat Toimisto Koulu

HR-Ikkunat Ruhkala Ab grundades 1957

HR-Ikkunat RUHKALA AB grundades 1957. Vi tillverkar träfönster och trä/aluminiumfönster.

Fönster i tre generationer

Företagets grundare Heikki Ruhkala (f. 1911) startade verksamheten som ung i sitt hem, såsom det var brukligt förr. Efter krigen fortsatte Heikki med verksamheten och tillverkade alla slags snickeriprodukter för hembyggande, fönster, dörrar och möbler. Heikki Ruhkala var en av delägarna bakom Ylivieskan Puusepät och arbetade också i företaget.

När Heikkis söner blev vuxna hyrde han verksamhetslokaler i Tyngänkylä by i Kalajoki. 1957 byggde Heikki sina egna lokaler på den plats där de står ännu idag.

Här har företaget fortsatt med sin verksamhet. Vi har utvidgat lokalerna och utvecklat vår maskinpark och koncentrerar oss på tillverkning av fönster. Den andra generationen har sedermera lämnat över verksamheten till den tredje generationen. Vi fortsätter med fönstertillverkningen och utvecklar vår verksamhet enligt de aktuella kraven.

Kompetent personal

Vi har 25–30 anställda på vår fabrik, en del av dem sedan en lång tid tillbaka. Vi har också lyckats bra med rekryteringen av ny arbetskraft. Tack vare vår kompetenta personal kan vi fortsätta med vår högklassiga produktion och utveckla den vidare enligt våra kunders behov.