FI | EN | SE

CE / DOP

Med byggproduktens CE-märkning garanterar tillverkaren att produktens egenskaper bedömts och uppfyller kraven i en europeisk harmoniserad produktstandard.

CE-märkningen anger produktens egenskaper till köparen på ett enhetligt sätt och underlättar därmed jämförelser mellan produkterna. Fr.o.m. 1.7.2013 ska de flesta byggprodukter ha en CE-märkning.