FI | EN | SE

Ljudisolering i toppklass

HR Rauha är ett kvalitetsfönster till byggnader där man kräver effektiv ljudisolering.

Ökad boendetrivsel med adekvat ljudisolering!

Ökad boendetrivsel med adekvat ljudisolering!

Med ljudisolerande HR Rauha-fönster minskar du på störande decibel!

Effektiv ljudisolering behövs t.ex. i byggnader som är belägna i närheten av järnvägsspår och flygplatser (flygbullerområden) samt i alla byggnader där man satsar på boendetrivseln.

HR Rauha-fönster består av glasstrukturen MSEA 2+1 med glas i tre olika tjocklekar och en adekvat luftspalt mellan glasen. Ljudisoleringsförmågan hos glasen i olika tjocklekar blir bättre då avståndet mellan glasen blir längre.

Fönstren i HR Rauha-sortimentet har ett karmdjup på 260 mm.

Fönstren i HR Rauha-sortimentet har breda luftspalter och avstånd mellan glasen, vilket är en av de effektivaste metoderna för ljudisolering!


Störande ljud tränger sig in i byggnader i huvudsak genom glaspartier och otäta strukturella delar. Ljudisoleringen mäts med decibelskalor. Det svagaste ljud som människan kan förnimma, dvs. hörseltröskeln, är 0 dB. Hemmets bakgrundsljud är ca 30 dB. Ett tyst samtal är 50 dB och trafikbuller ca 70–90 dB. Människans öron uppfattar att ljudstyrkan fördubblas när bullret ökar med 10 dB.

HR Rauha

Lär dig bullertermerna

Termen Rw dB avser mellanfrekvent omgivningsbuller såsom tal, musik, radio eller tv. Termen Rw + C används av mellan- eller högfrekventa ljud t.ex. i närheten av höghastighetsvägar, järnvägstrafik och jetmotorer. Termen Rw + Ctr beskriver låg- eller mellanfrekvent buller såsom tung trafik, propellerplan, discomusik eller vissa industrier.

Även den minsta skillnaden i decibel betyder en tydlig skillnad i ljudnivån. När bullret minskar med bara tre decibel uppnås samma effekt som om motorvägen skulle flytta från 50 meter från byggnaden till 100 meters avstånd!