FI | EN | SE

Skötselanvisningar och garanti

Skötselanvisningar och garanti

Skötselanvisningar

 • Ytbehandlingen bör granskas varje år.
 • Skyddsbehandlade fönster har behandlats med ofärgat, vattenburet träskyddsmedel TEKNOGRUND 353 som innehåller medel mot röta, blånad och mögel. Teknogrund 353 ger endast ett kortvarigt skydd, ca 1 år i uteförhållanden.
 • Vita fönster har lackerats med vattenburna Teknos-målarfärger. Standardnyansen är vit NCS-30502Y. Eventuella sprickor och revor på den lackerade ytan ska repareras.
 • Lackerade/laserade fönster har behandlats en gång med träskyddsmedel och lackerats en gång med ofärgat lack. Lackerade fönster har behandlats två gånger med ofärgat lack.
 • Eventuella Biobe-ventiler ska rengöras en gång per år, se www.biobe.fi
 • Myggbågar ska rengöras en gång per år eller vid behov. Se www.solar.fi
 • Lås och spanjoletter bör smörjas en gång per år. Öppethållaren smörjs vid behov.
 • Tätningarnas kondition bör granskas varje år.
 • Glasen bör rengöras med neutrala rengöringsmedel avsedda för glas. Lösningsmedel kan användas för rengöring av glasytorna endast i specialfall.
 • Träytorna bör rengöras med endast litet vatten och de bör inte gnuggas.
 • Stora bågar som är över 130 cm breda bör stödas när man öppnar dem för att undvika att de går sönder.
 • Fönstren bör öppnas endast med fönsteröppnare. När man stänger fönstren ska man se till att alla fönsterlås är stängda.


Garanti

 • Vi lämnar en teknisk garanti på 2 år för våra fönster.
 • Täthetsgarantin för isoleringsglaselement är 5 år.
 • Garantin mot röta för trä- och trä/aluminiumfönster som ytbehandlats (EJ skyddsbehandlats) på fabriken är 10 år, förutsatt att man har följt skötselanvisningarna och förhindrat att fukt kommer in i de strukturella delarna.

Garantin gäller inte för skador som har uppkommit på grund av felaktig montering, felanvändning eller felaktig eller bristfällig skötsel eller underhåll. Garantin börjar gälla på leveransdagen.