FI | EN | SE

Traditionella träfönster

i obehandlat trä eller ytbehandlade enligt kundens önskemål.

Öppningsbara träfönster

Traditionella träfönster i obehandlat trä eller ytbehandlade enligt kundens önskemål.

Målade fönster sprutmålas två gånger med vattenburen färg. Lackerade fönster lackeras med halvglansig, vattenburen klarlack och laserade fönster tonas med en transparent lasyr före lackeringen.

Omålade fönster behandlas med vattenburen lasyr som ger ett kortvarigt skydd (ca 1 år) mot röta, blånad och mögel.

Träfönster passar både byggande och renoveringar där man vill bevara känslan av traditionella träfönster, samt nybyggen.

Struktur

Träfönster med två bågar av noga utvald furu. Öppnas inåt. Standardkarmdjupen är 96 mm, 131 mm och 175 mm.

Glas

MSE-fönstren har tredubbla glas, isoleringsglas i innerbågen och planglas i ytterbågen. MS-fönstren har planglas i både inner- och ytterbågen. Glaslisten är av trä eller genomfärgad plast.

Tätning och beslag

MSE-fönstren är tredubbelt förtätade. Spårtätning i innerbågen och karmen. Ytterbågen har tätats uppe och nere på hela längden, på sidorna har man lämnat ventilationsöppningar. MSE-fönstren har alltid ytbeslag.

De målade MS-fönstren har en förtätad innerbåge. Stugfönster i obehandlat trä förtätas på begäran. De målade fönstren har alltid ytbeslag. Beslag på stugfönster i obehandlat trä på begäran.

Tillval

Löstagbara spröjs, persienner och myggbågar för vädringsfönster är tillgängliga som tillval. Ytterligare information om tillval >