FI | EN | SE

HR-Ikkunat - rakentamiseen ja remontointiin

Ikkunan asennus itse - Katso ohjeet ikkunan asentamiseen!

Näillä ohjeilla poistat vanhan ikkunan ja asennat uuden ikkunan paikoilleen oikeaoppisesti. Jutun lopussa ladattava ja tulostettava ohje, joka on helppo ottaa mukaan asennusvaiheeseen. Lue myös mitä on syytä ottaa huomioon ennen ikkunan vaihdon aloittamista.

Ikkunoiden asentaminen on tehtävä huolella, sillä virheellisesti asennetut ikkunat eivät kuulu takuun piiriin. Tilaamalla ikkunat meidän kautta asennettuna, takuu kattaa myös asennuksen.

Vanhan ikkunan irrottaminen apuvälineillä.

Vanhojen ikkunoiden poistaminen

Jos kyseessä on vanhojen ikkunoiden vaihtaminen uusiin, aloita poistamalla vanhat ikkunat. 

1. Irrota vanhan ikkunan ikkunapuitteet, etteivät ne irrotusvaiheessa ole tiellä tai mene rikki.

2. Poista ikkunalistat sisäpuolelta ja vuorilaudat ikkunan ulkopuolelta.

3. Vanha ikkuna on usein naulattu tai ruuvattu kiinni karmin sivukappaleisiin, mutta kiinnityksiä voi olla myös ylä- ja alakappaleissa. Katkaise karmin ja seinärungon väliset naulat tai ruuvit pisto- tai puukkosahalla tai rautasahanterällä.

4. Nosta vanhan ikkuna karmista pois paikoiltaan käsin tai sorkkaraudan avulla.

5. Puhdista ikkuna-aukko vanhoista eristeistä. Katkaistut kiinnikkeet vedetään pois tai upotetaan runkoon.

6. Mittaa aukko ja vertaa sitä uuden ikkunan mittoihin. Ikkuna-aukon on oltava vähintään 30 millimetriä leveämpi ja korkeampi kuin asennettava ikkuna.

Tässä vaiheessa kannattaa tarkistaa seinärungon kunto kosteusvaurioiden varalta. Mikäli havaitset kosteutta (kosteuden painoprosentti on yli 20) tai epäilyttäviä muutoksia rakenteessa, kunnosta vauriot ennen uuden ikkunan asentamista.

Uuden ikkunan asentamiseen tarvitaan nostoapua.

Uusien ikkunoiden paikoilleen asentaminen 

Kun vanhat karmit on poistettu eikä seinärakenteissa ole vaurioita, voidaan uusien ikkunoiden asentaminen aloittaa.

1. Laita alakarmin alle tukevat asennuskiilat tai -ruuvit ja tarkista alakarmin vaakasuoruus vatupassilla. Karmi- tai koolausruuveja saa esimerkiksi rautakaupasta.

Käytä ruuveja apuna ikkuna-aukon alareunan suoristamiseen. Niiden ja vatupassin avulla saat korotettua tai oikaistua ikkuna-aukon alareunaa, jotta ikkunakarmin saa asennettua vaakasuoraan.

Irrota uudesta ikkunasta kaikki puitteet ennen paikoilleen nostamista. Nosta uusi ikkunakarmi paikoilleen ikkuna-aukon kanssa tasan.

2. Kiinnitä ikkuna alustavasti kiinnitysruuveilla sivukarmit paikalleen ja tarkista karmin ristimitta sekä sivukarmien suoruus. Tuotteen toimivuuden varmistamiseksi ristimitta saa poiketa enintään 1-3 mm.

Ristimitta mitataan ikkunan sisäpuolen ylänurkasta vastakkaiseen alanurkkaan ja kummankin nurkkalävistäjän mitan on oltava sama. Säädä, kunnes mitat täsmäävät.

Asennuskiilat tai -ruuvit olisi hyvä poistaa karmin ja seinän välistä tässä vaiheessa. 

Ikkunakarmin kiinnitysruuvit kiinnittävät karmin ikkuna-aukkoon.

3. Nosta ulkopuite paikoilleen ja asenna saranatapit.

4. Tarkista ulkopuitteen liikkuvuus, eli käyntivälykset karmiin nähden. Ulkopuitteen pitää liikkua vapaasti karmiin hankaamatta. Säädä tarvittaessa saranoita kiertämällä.

5. Nosta sisäpuite paikoilleen ja asenna saranatapit.

6. Tarkista että käyntiväli on yhtä suuri joka puolella ja karmin kulmaliitokset ovat kiinni. Säädä tarvittaessa saranoita kiertämällä. 

7. Tarvittaessa kiinnitä loput karmin kiinnitysruuvit ja tarkista karmin ristimitta. Karmin kiinnityksessä runkoon on varmistuttava siitä, että karmien pysty- ja vaakalinjat pysyvät suorassa.

Älä kiristä ruuveja liian kireälle. Liika kiristäminen saattaa avata karmin nurkkaliitoksen.

8. Eristä ikkunan sivut saumaeristeellä (uretaani). Huomioi, että saumaeriste turpoaa 2-3 -kertaiseksi.

Vesipellin kulman ollessa 30 astetta sadevesi ei pääse roiskumaan ikkunaan.

9. Mittaa vesipelti ja tilaa se esimerkiksi paikalliselta peltisepältä. Lisää tarvittaessa eristettä ennen vesipellin kiinnitystä.

Huomioi, että vesipellin etureunan tulee olla vähintään 30 mm seinärakennetta ulompana, ettei tippuva vesi pääse valumaan seinää pitkin.

10. Mittaa peitelistat, sahaa ne oikean kokoisiksi ja kiinnitä ne. Lisää tarvittaessa eristettä ennen peitelistojen kiinnitystä.

11. Tarkista pintahelojen toiminta ja ettei heloissa ole pölyä tai muita hankaavia epäpuhtauksia. Öljyä helat vähintään kerran vuodessa.

Lataa ohje ikkunan asentamiseen

Katso myös kuvallinen ohjeemme. Tästä voit ladata ja tulostaa ikkunan asennusohjeen

Tutustu myös ikkunoiden huolto-ohjeisiin. Huolto-ohjeistä voit lukea myös ohjeet siihen, kuinka saat ikkunoista tehdasjäljet pois. Huolto-ohje-sivulta voit myös ladata kätevän ikkunoiden vuosihuoltotaulukon, johon voit merkata tehdyt vuosihuollot.