FI | EN | SE

HR-Ikkunat - rakentamiseen ja remontointiin

Äänieristeikkunamallisto HR-Rauha takaa huippuluokan äänieristysominaisuuden

Mistä huippuluokan äänieristysominaisuudet syntyvät?

Häiritsevä ääni tunkeutuu rakennuksiin pääasiassa lasiosien ja epätiiviiden rakenneosien läpi. Äänieristystä mitataan desibeliasteikoilla. Ihmisen juuri ja juuri kuulema ääni eli kuulokynnys on 0 dB. Jo pelkästään kodin pohjahäly on noin 30 dB. Hiljainen keskustelu on 50 dB ja liikenteen melu on noin 70-90 dB. Telakan ja esimerkiksi katuporan voimakkuus on 100 dB. Ihmisen korva kuulee äänen voimakkuuden kaksinkertaistuvan, aina kun melu lisääntyy 10 dB.

Melulähteen äänitaso ja äänenvaimennusominaisuudet riippuvat äänen taajuudesta. Lasien ominaisvärähtelytaajuus riippuu lasin paksuudesta. Kun ikkunan lasit ovat yhtä paksuja, ne värähtelevät samalla taajuudella. Tätä kutsutaan perusresonanssiksi ja se heikentää äänieristävyyttä.

Käyttämällä epäsymmetriaa ja eripaksuisia laseja ikkunan äänieristävyys paranee.

Paksuntamalla lasia sen massa kasvaa, eivätkä ääniaallot saa sitä liikkeeseen yhtä helposti. Laminoimalla useita laseja yhteen saadaan lasia paksennettua tehokkaammin, sillä kaksi 4 mm yhteen laminoitua lasia vaimentaa paremmin korkeataajuisia ääniä kuin 8 mm lasi.

Eri paksuisten lasien äänieristävyys paranee sitä mukaa, kun lasien välimatka kasvaa. Tämä on toteutettavissa ikkunoissa, joissa on kytkettyjä puitteita tai lisälaseja. Erittäin tehokkaaseen ääneneristävyyteen (yli 50 dB) suositellaan ikkunarakennetta, jossa on sekä suuret ilmavälit että ääntä laimentavat välitilat. Näin ollen avattava ikkuna on tehokkaampi äänieriste kuin kiinteä ikkuna.

Näin ollen myös karmisyvyys vaikuttaa äänieristävyyteen. Alle 20 mm etäisyydellä olevien lasien eristävyysominaisuus on vielä pieni, mutta etäisyyttä kasvattamalla saadaan huomattava parannus. Jo 80 mm lasietäisyydellä äänieristävyys voi kasvaa jopa 6-10 desibeliä! 

Ota myös huomioon ikkunan sijainti. Syvät ikkunasyvennykset heikentävät ikkunan äänieristävyyttä. Ikkuna olisi viisasta sijoittaa äänieristävyyden kannalta linjaan julkisivun kanssa. Laminoidut lasit kannattaa asentaa huoneen puolelle, jolloin äänieristävyys ei heikkene edes pakkasella.

desibelit

Äänieristystermit tutuksi

Rw on seinän yksittäisen rakenneosan, kuten ikkunan äänieristysarvo
Rw dB termillä kuvataan keskitaajuista ympäristömelua, kuten puhe, musiikki, radio tai tv.
Rw + C termiä käytettään, kun ääni on keski-tai korkeataajuista, kuten suurinopeuksisen maantie- ja rautatieliikenteen ja suihkumoottoreiden lähietäisyydellä.
Rw + Ctr termillä kuvataan matala- tai keskitaajuista melua, kuten raskas liikenne, potkurikoneet, diskomusiikki tai tietyt teollisuuden alat.

Pienikin ero desibeleissä tarkoittaa huomattavaa eroa äänen voimakkuudessa. Jo kolmen desibelin vaimentuminen tuntuu siltä kuin jos moottoritie siirtyisi 50 metrin päästä sata metriä kauemmas!

Lue, miten ikkunan äänieristystä voi parantaa.

Tutustu HR RAUHA äänieristysikkunoihin.