HR-Ikkunat - Ruhkala Oy

U-arvo ja E-arvo, mitä ne ovat? Entä vetääkö isoista ikkunoista enemmän?

Mitä ikkunan energiatehokkuus tarkoittaa?

Tuovatko isot ikkunat enemmän lämmityskuluja? Vetääkö isoista ikkunoista enemmän?

Ikkunayritykset puhuvat aina U-arvosta, mutta tiesitkö, että E-arvo eli energiatehokkuusarvo on kenties jopa tärkeämpi arvo. Ikkunan energiatehokkuus koostuu useasta tekijästä, eikä ikkunan U-arvo kerro koko totuutta.

U-arvo (W/m2K) kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee lämpöä. Mitä pienempi U-arvo on, sitä paremmin se eristää lämpöä. U-arvo lasketaan standardikokoiselle (1,2m x 1,2m) ikkunalle, joten arvo vaihtelee ikkunakoon muuttuessa. Kuitenkin niin päin, että kun ikkuna suurenee, niin lämmönläpäisyarvo yleensä paranee. Energiataloudellisesti siis isot, jakamattomat ikkunat ovat paras valinta. Toisaalta itse lasin U-arvo saadaan helposti hyväksi, joten tärkeämpää on saada koko ikkunalle hyvä U-arvo.

E-arvo eli energiatehokkuusarvo on laskennallinen arvo, jossa on huomioitu lämmönläpäisykerroin, ikkunan ilmavuoto ja auringonsäteilyn läpäisykerroin. E-arvo kertoo paljonko yksi neliömetri ikkunaa aiheuttaa lämmitystarvetta vuodessa. Esimerkiksi meidän HR 2+2 -ikkunamme E-arvo 30 kWh/m2 kertoo, että yksi neliö tällaista ikkunaa kuluttaa vuodessa 30 kWh energiaa.

Ikkunat luokitellaan E-arvon avulla energialuokkiin A-G, joista luokat A-D täyttävät tämänhetksiet asuinrakentamisen määräykset. A= alle 85 kWh/m2/vuosi ja D= 145 kWh/m2/vuosi.

Vastauksena kysymyksiin voidaan siis kertoa, että kun ikkunoiden U-arvo laskee, vedontunne vähenee ja sisälämpötilaa voidaan madaltaa, joka taas laskee lämmityskuluja. Myös energialuokaltaan A olevat ikkunat kuluttavat sitä vähemmän energiaa, mitä enemmän plussia A-kirjaimen perässä on.

Tutustu ikkunoiden tuotekortteihin tarkemmin tältä sivulta.

Tarkempia teknisiä tietoja löydät täältä.