HR-Ikkunat - Ruhkala Oy

U-arvo ja E-arvo, mitä ne ovat? Entä vetääkö isoista ikkunoista enemmän?

Mitä ikkunan energiatehokkuus tarkoittaa?

Tuovatko isot ikkunat enemmän lämmityskuluja? Vetääkö isoista ikkunoista enemmän?

Ikkunayritykset puhuvat aina U-arvosta, mutta tiesitkö, että E-arvo eli energiatehokkuusarvo on kenties jopa tärkeämpi arvo. Ikkunan energiatehokkuus koostuu useasta tekijästä, eikä ikkunan U-arvo kerro koko totuutta.

U-arvo (W/m2K) kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee lämpöä. Mitä pienempi U-arvo on, sitä paremmin se eristää lämpöä. U-arvo lasketaan standardikokoiselle (1,2m x 1,2m) ikkunalle, joten arvo vaihtelee ikkunakoon muuttuessa. Kuitenkin niin päin, että kun ikkuna suurenee, niin lämmönläpäisyarvo yleensä paranee. Energiataloudellisesti siis isot, jakamattomat ikkunat ovat paras valinta. Toisaalta itse lasin U-arvo saadaan helposti hyväksi, joten tärkeämpää on saada koko ikkunalle hyvä U-arvo.

E-arvo eli energiatehokkuusarvo on laskennallinen arvo, jossa on huomioitu lämmönläpäisykerroin, ikkunan ilmavuoto ja auringonsäteilyn läpäisykerroin. E-arvo kertoo paljonko yksi neliömetri ikkunaa aiheuttaa lämmitystarvetta vuodessa. Esimerkiksi meidän HR 2+2 -ikkunamme E-arvo 30 kWh/m2 kertoo, että yksi neliö tällaista ikkunaa kuluttaa vuodessa 30 kWh energiaa.

Ikkunat luokitellaan tutun E-arvon avulla myös kodinkoneista tuttuihin energialuokkiin A-G, joista luokat A-D täyttävät tämän hetkiset asuinrakentamisen määräykset. A-luokka tarkoittaa alle 85 kWh/m2/vuosi ja D-luokka 145 kWh/m2/vuosi. A-energialuokkaa olevat ikkunat kuluttavat sitä vähemmän energiaa, mitä enemmän plussia A-kirjaimen perässä on.

Vetääkö isoista ikkunoista ja tuovatko ne enemmän lämmityskustannuksia?

Vastaukset kysymyksiin siis ovat, että nykyaikaiset isotkaan energiatehokkaat ikkunat eivät vedä enemmän mitä vanhemmat pienemmät ikkunat. Päinvastoin, mitä pienempi ikkunan U-arvo on, sitä enemmän myös vedontunne vähenee. Tällöin myös kodin sisälämpötilaa voidaan madaltaa, joka taas laskee lämmityskuluja. Isojen ikkunoiden lämmityskustannukset pystytään arvioimaan E-arvon perusteella, joten yllätyslämmityskustannuksilta pystyy välttymään huolellisella ennakkosuunnittelulla. Autamme mielellämme suunnittelussa. Meidän ikkunamallien energiatehokkuusarvoihin pääset tutustumaan täältä.

Lue myös, miten vaikutat ikkunan lasivalinnalla sisäilman miellyttävään ja tasaiseen lämpötilaan.

Täältä taas voit lukea, miten energiatehokas ikkuna pienentää kotisi käyttökustannuksia.

Ikkunoidemme tarkempia teknisiä tietoja löydät myös täältä

Autamme mielellämme myös sähköpostitse ja puhelimitse. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne, ota yhteyttä:

p. (08) 466 320 

myynti@hrikkunat.fi

Yhteydenottolomakkeella.