FI | EN | SE

HR-Ikkunat - rakentamiseen ja remontointiin

Miten valita lasit ikkunaan, katso lasioppaamme!

Ikkunoita valitessa joutuu pohtimaan karmimittojen, lisävarusteiden ja ikkunan käytettävyyden lisäksi myös ikkunaan tulevan lasin ominaisuuksia.

Teknisen kehityksen ansiosta käytössämme on monitoimilaseja, jotka energiatehokkuuden lisäksi mahdollistavat palo-, melu-, esine- ja henkilösuojan, itsepuhdistuvuuden, huurtumisen eston ja korkeatasoiset sisustusratkaisut. Katso alta tiivistelmämme yleisimmistä lasivalinnoista.

Yleisimmät lasirakenteet ikkunoissa. Kuvan lähde Pilkington Lasifakta 2021.

Mikä on oikea lasimäärä ikkunaan, mikä on oikea lasirakenne?

Nykyisin on täysin mahdollista lisätä ikkunoiden pinta-alaa merkittävästikin ilman lämmönhukan, kylmävedon tai säteilyhaittojen kasvua asunnoissa.

Jo yksinkertainenkin lasitus voi sisältää useita yllä mainittuja ominaisuuksia. Useamman lasin ikkunarakenteessa toimintojen ja yhdistelmien määrän voi kasvattaa todella suureksi.

Kaksi- ja kolmelasisten rakenteiden U-arvot saattavat taulukoissa olla hyvinkin lähellä toisiaan.

Lasirakenteiden U-arvot ilmoitetaan tavallisesti standardoiduissa, lauhkeissa oloissa. Suomen talvessa pakkaseen yhdistyy tuuli, jolloin 2K -elementin lämmöneristävyys heikkenee nopeasti 3K -elementin säilyttäessä ominaisuutensa. Joten kun asumisviihtyisyys on tärkeää, valitse 3K, 1+2, 1+3 tai 2+2-elementti.

Ikkunalasin ominaisuuksilla energiasäästöä ja asumisviihtyisyyttä.

Voidaksesi valita oikean lasin sinun tulee ensin asettaa ikkunan ominaisuuksille vaatimukset.

Nykypäivänä on itsestään selvää vaatia riittävää lämmöneristävyyttä ja laadukasta sisäilmaa rakennuksiin, joissa asutaan ja työskennellään.

Lasituksen hyvä lämmöneristävyys, eli matala U-arvo, paitsi rajoittaa lämpöhukkaa, pitää myös pakkasella sisimmän lasin pintalämmön riittävän korkeana, jotta kylmäveto ja –hohka eivät häiritse viihtyvyyttä. 

 Usein lasin pitää suojata myös auringon ylilämmöltä, mutta samalla laskea riittävästi päivänvaloa sisään. Yhteen ikkunaan onkin mahdollista valita useita ominaisuuksia. Katso alta yleisimmät vaatimukset ikkunalasille.

Ikkunalta vaadittavat ominaisuudet ja niihin sopivia ratkaisuja:Selektiivilasi eli energiansäästölasi

Selektiivilasi koostuu tavallisesta kirkkaasta lasista, joka on pinnoitettu selektiivisellä pinnoitteella. Pinnoitteen ansiosta se sekä läpäisee auringon lyhytaaltoisen säteilyenergian, että heijastaa takaisin pitkäaaltoista, huoneesta ulos pyrkivää lämpösäteilyä.

Käytännössä siis selektiivilasit, eli energiansäästölasit parantavat asumisviihtyisyyttä vähentämällä kylmien lasipintojen aiheuttamaa vedontunnetta ja säteilyhaittoja. Lisäksi ne vähentävät lämmitysenergian tarvetta, joka alentaa energiakuluja.

Vaatimusten kiristymisen vuoksi tarvitaan usein kaksi selektiivilasia samaan useampilasiseen rakenteeseen. Näin vältytään korkeidenkin ikkunoiden läheisyydessä epämiellyttävältä kylmän hohkalta ja -vedolta. Energiatehokas ikkunarakenne ja oikeat lasivalinnat antavat kodin suunnitteluun vapauksia muun muassa lämmityspattereiden, lattialämmityksen sekä ikkunasuuntauksien ja -kokojen suhteen.

! Ikkunat luokitellaan tutun E-arvon avulla myös kodinkoneista tuttuihin energialuokkiin A-G, joista luokat A-D täyttävät tämänhetkisen asuinrakentamisen määräykset. A-luokka tarkoittaa energiakulutusta, joka on alle 85 kWh/m2/vuosi ja D-luokka enintään 145 kWh/m2/vuosi. E-arvo kertoo paljonko yksi neliömetri ikkunaa aiheuttaa lämmitystarvetta vuodessa. Esimerkiksi meidän HR 2+2 -ikkunan E-arvo 30 kWh/m2 kertoo, että yksi neliö tällaista ikkunaa kuluttaa vuodessa 30 kWh energiaa.

Selektiivilasi on mahdollinen kaikkiin eristyslasi-ikkunoihin.

Auringonsuojalasi

Auringonsuojalasi on ihanteellinen suurille lasipinnoille hallitsemaan auringonsäteilyä ja samalla antamaan runsaasti valoa. Sen pinnassa on näkymätön pinnoite, jonka ansiosta auringonsuojalasi läpäisee lähes yhtä paljon valoa kuin tavallinen lasi, mutta sulkee ulkopuolelle 2/3 auringon kokonaissäteilyenergiasta. Auringonsuojauksen avulla estetään liikalämmön pääsy huonetiloihin ja näin saadaan auringonpaisteellakin miellyttävät olosuhteet oleskelutiloihin.

Yleisesti auringonsuojalasia suositellaan etelän ja lännen puolen ikkunoille, jotka altistuvat auringon paahteelle. Näin voit pitää säleverhot auki aurinkoisinakin päivinä, koneellisen jäähdytyksen tarve vähenee etkä tarvitse ulkoisia aurinkosuojia. Myös tekstiilit ja huonekalut kestävät paremmin, kun auringonsäteiden läpäisyä hillitään.

Valittavissa on erilaisia auringonsuojavärejä ja valonläpäisyvaihtoehtoja.

Mitä paksumpi lasi, sitä syvempi sävy ja matalampi valonläpäisy. Värjätyn auringonsuojalasin läpäissyt näkyvä valo vaihtelee sekä määrältään että väriltään riippuen lasin sävystä, harmaa, pronssi ja vihreä.Eli toisinpäin, mitä ohuempi sävytetty lasi, sen korkeampi valonläpäisy. Korkea valonläpäisy vähentää keinovalaistuksen tarvetta. Paksumpi auringonsuojalasi auttaa häikäisyn hallinnassa. 

Auringonsuojalasin edulliset ominaisuudet kestävät ikkunan koko eliniän eivätkä aiheuta käytön tai huollon suhteen erityistoimenpiteitä. Aurinkosuojapinnoite on saatavissa kaikkiin ikkunaratkaisuihin. 

Itse peseytyvä-lasi

Lasiin asennettu näkymätön titaanioksidipinnoite aktivoituu ilmankosteuden ja päivänvalon sisältämän UV-säteilyn vaikutuksesta. Aktivoituminen tapahtuu muutamassa päivässä, jonka jälkeen lasin pinnassa olevien orgaanisten likapartikkeleiden tarttuvuus heikkenee ja ne putoavat pois. Jäljelle jäävä lika huuhtoutuu helposti seuraavan sateen aikana, eikä pintaan jää kuivumisen jälkeen häiritseviä valumajälkiä.

Sen lisäksi, että pinnoite puhdistaa lasin pinnan itsestään luonnonvoimien avulla, se puhdistaa myös luontoa hajottamalla typen oksideja ympäröivästä ilmasta ja osallistuu näin aktiivisesti ilmaston suojeluun erityisesti kaupungeissa.

Itse peseytyvä pinnoite yhdistetään tuotantoprosessissa lasin pintaan pysyvästi. Pinnoitteessa oleva titaanioksidi toimii ainoastaan katalysaattorina, eli se ei kulu eikä vanhene. Itse peseytyvä -pinnoite on saatavissa kaikkiin ikkunaratkaisuihin.

Huurtumisen esto-lasi

Vaikka ikkunan ulkopinnan huurtuminen onkin merkki hyvin eristävästä ja toimivasta ikkunasta, se estää näköyhteyden ulos ja on myös esteettinen haitta. Huurtuminen ja sen jäätyminen voidaan estää käyttämällä ulkolasissa Huurtumisen esto -pinnoitetta. Ohut, läpinäkyvä pyrolyyttinen pinnoite lasin ulkopinnalla pitää ulkolasin pintalämpötilan korkeampana ja näin minimoi huurtumisen esiintymisen.

! Ikkunat luokitellaan tutun E-arvon avulla myös kodinkoneista tuttuihin energialuokkiin A-G, joista luokat A-D täyttävät tämänhetkisen asuinrakentamisen määräykset. A-luokka tarkoittaa energiakulutusta, joka on alle 85 kWh/m2/vuosi ja D-luokka enintään 145 kWh/m2/vuosi. E-arvo kertoo paljonko yksi neliömetri ikkunaa aiheuttaa lämmitystarvetta vuodessa. Esimerkiksi meidän HR 2+2 -ikkunan E-arvo 30 kWh/m2 kertoo, että yksi neliö tällaista ikkunaa kuluttaa vuodessa 30 kWh energiaa.

Huurtumisen esto -pinnoite on saatavissa kaikkiin ikkunaratkaisuihin.

Paloikkunalasi

Omakotitalon paloturvallista rakentamista koskevat edellytykset määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa, sekä tarkemmin Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Asetukset ja säännökset paloturvallisesta rakentamisesta ovat velvoittavia, eli niitä on noudatettava.

Milloin tarvitaan luokiteltu palosuojaikkuna?

Paloturvallinen rakentaminen määritellään palo-osastointina. Palo-osastoja muodostavat autotalli sekä asuinrakennuksen eri osat, kuten yläpohja ja asuintilat. 

  • Jos naapuritalo tai autotalli on alle kahdeksan metrin päässä, seinän ikkunan pitää olla paloikkuna.
  • Jos oma autotalli on yli 60 neliön kokoinen ja alle kahdeksan metrin etäisyydellä toisesta rakennuksesta, täytyy rakennukset palo-osastoida toisistaan.
  • Alle 60 neliön autotallia ei tarvitse palo-osastoida, mikäli sen etäisyys on vähintään 4 metriä
  • Asuinrakennuksessa riittää, että autotallia lähellä olevat ikkunat ja ovet ovat paloluokiteltuja. Samalla seinällä voi olla siis tavallisia ja palosuojaikkunoita.

Omakotitalojen yleisin käytetty paloluokka palo-osastojen rakenteissa on EI 30, joka tarkoittaa puolen tunnin turva-aikaa liekkejä ja palokaasuja vastaan. Kehittyneen valmistustekniikan ansiosta korkeamman paloluokan lasit muistuttavat ulkonäöltään tavallisia ikkunoita.

! Meiltä löytyy markkinoiden ainoa luokiteltu palosuojaikkuna, joka on läpäissyt polttokokeen onnistuneesti myös lisävarusteilla varustettuna. HR PALO -mallistomme palosuojaikkunoihin on siis mahdollista lisätä tarvittaessa säleverhot ja/tai ikkunaristikot ilman, että ne heikentäisivät palosuojatehoa!

Paloluokitellut tuotteet ovat tyypillisesti 2–3 kertaa tavallisia ikkunoita kalliimpia, joten kustannustietoinen suunnittelija sijoittaa autotallin lähelle harkitun määrän pienikokoisia ikkunoita.

Palosuojaikkunan lasin paksuus antaa niille luonnostaan hyvän äänieristävyyden. Lasitekniikka mahdollistaa myös muiden lisäominaisuuksien lisäämisen, kuten huurtumista ehkäisevän, energiansäästö- sekä sävytetyn auringonsuojalasituksen.

Turvalasi

Turvalasia on rakennuslain mukaan käytettävä, jos lasin alareunasta on lattiaan 700 mm tai sen alle, jolloin siihen voi törmätä tai jos lasin takana on putoamisvaara. Kun ikkunan ulkopuolella on terassi tai kuisti, jolloin lasiin voi törmätä molemmilta puolilta, on sekä sisä- että ulkopuolella käytettävä turvalasia.

Turvalasit ovat lämpökarkaistuja tai laminoituja laseja sekä näiden yhdistelmiä, riippuen käyttötarpeesta.

Tavallisen 4 mm tasolasin paksuntaminen ei tee siitä turvalasia. Kun tavallista lasia kuormitetaan yli murtolujuuden, se lohkeaa teräviksi kappaleiksi ja viiltovammojen riski on erittäin suuri. Lämpökarkaistu turvalasi sen sijaan murenee pieniksi, vaarattomiksi lasimuruiksi. Laminoidussa turvalasissa lasinsirut pysyvät kiinni muovikalvossa ja minimoivat viiltovammojen riskin. 

  • Lämpökarkaistu lasi kestää raskaiden, ei-terävien esineiden suuria kuormia. Se kestää myös kovia potkuja ja ihmisen holtittoman kaatumisen. Lisäksi lämpöjännitysten aiheuttaman rikkoutumisen riski pienenee ratkaisevasti karkaistussa lasissa. 
  • Laminoitu turvalasi saa turvaominaisuutensa prosessissa, jossa kaksi tasolasia laminoidaan yhteen muovikalvon kanssa. Muovikerros tekee laminoidusta turvalasista sitkeän ja vaikeasti rikottavan, joten se sopii hyvin ikkunoihin, joista on suuri pudotus.

Turvalasin ominaisuus määräytyy ikkunan sijainnin mukaan, joten muista siis kertoa ikkunatilauksen yhteydessä, missä ikkunat sijaitsevat. Esimerkiksi saunan ikkunassa olisi hyvä olla aina sisäpuolella karkaistu lasi, jotta se kestää saunan lämpötilavaihtelun. 

Turvalasia käyttämällä voit luoda paljon päivänvaloa ja läpinäkyvyyttä sisältäviä, viihtyisiä ja turvallisia sisätiloja. 

Niitä käytetään mm. julkisivuissa, katoissa, lattioissa, ovissa, auloissa, porras- ja parvekkeiden kaiteissa, parvekelaseina, ulkotiloissa, väliseinissä, suihkukopeissa, kylpyhuonesisustuksissa, keittiöissä jne.


Äänieristyslasi

Äänieristyslasin ansiosta voit avata seiniä ikkunoiden avulla päästääksesi sisään riittävästi päivänvaloa ja luodaksesi näköyhteyden ulos myös meluisilla alueilla, kuten teiden, junaratojen ja lentokenttien läheisyydessä.

Sisätiloihin kantautuvaa melua voidaan vähentää useilla rakennusteknisillä seikoilla, esimerkiksi ulkoseinien äänieristävyyden parantamisella, äänieristetyillä ikkunoilla ja ikkunoiden sijoittelulla.

Jo rakennettuun taloon lisää äänieristävyyttä saadaan helposti äänieristetyillä ikkunoilla.

Käyttämällä epäsymmetriaa ja eripaksuisia laseja ikkunan äänieristävyys paranee. Paksuntamalla lasia sen massa kasvaa, eivätkä ääniaallot saa sitä liikkeeseen yhtä helposti. Laminoimalla useita laseja yhteen saadaan lasia paksunnettua tehokkaammin, sillä kaksi 4 mm yhteen laminoitua lasia vaimentaa paremmin korkeataajuisia ääniä kuin 8 mm lasi. 

Turvalasin ominaisuus määräytyy ikkunan sijainnin mukaan, joten muista siis kertoa ikkunatilauksen yhteydessä, missä ikkunat sijaitsevat. Esimerkiksi saunan ikkunassa olisi hyvä olla aina sisäpuolella karkaistu lasi, jotta se kestää saunan lämpötilavaihtelun.

! Meidän oman äänieristysikkunamallisto HR Rauhan ikkunarakenne koostuu tehokkaasta MSEA 2+1 lasirakenteesta, jossa on kolmen paksuista lasia ja sopivasti ilmaväliä sekä välitilaa.

Eri paksuisten lasien äänieristävyys paranee sitä mukaa, kun lasien välimatka kasvaa. Erittäin tehokkaaseen ääneneristävyyteen (yli 50 dB) suositellaan ikkunarakennetta, jossa on sekä suuret ilmavälit että ääntä laimentavat välitilat. Tästä syystä avattava ikkuna on tehokkaampi äänieriste kuin kiinteä ikkuna.

Uudiskohteissa kannattaa pohtia karmisyvyyttä ja ikkunoiden sijaintia

Karmisyvyys vaikuttaa äänieristävyyteen. Alle 20 mm etäisyydellä olevien lasien eristävyysominaisuus on vielä pieni, mutta jo 80 mm lasietäisyydellä äänieristävyyttä saadaan kasvatettua jopa 6-10 desibeliä!

Ikkunan sijainnilla on myös merkitystä. Syvät ikkunasyvennykset heikentävät ikkunan äänieristävyyttä. Ikkuna olisikin viisainta äänieristävyyden kannalta sijoittaa linjaan julkisivun kanssa. Laminoidut lasit kannattaa asentaa huoneen puolelle, jolloin äänieristävyys ei heikkene edes pakkasella.

Sisustus- ja näkösuojalasi

Läpinäkyviä ja läpikuultavia laseja kuten silkkipainettuja laseja, mattalaminoituja, mattaetsattuja ja kuviolaseja käytetään antamaan pehmeää valoa ja yksityisyyttä tarpeen mukaan. Puhutaan usein maitolasista. Näitä usein käytetään sisääntulon tai pesutilojen yhteydessä.

Eri tekniikoiden avulla lasiin voidaan tehdä monimuotoisia ja erivärisiä kuvioita sekä muuttaa lasin läpinäkyvyyttä tai valon läpikuultavuutta.

Näkösuojalasin ansiosta sisälle ei näe, mutta auringonlämpö läpäisee kuitenkin lasin. Lämmön läpipäästöominaisutta voi hyödyntää esimerkiksi puolilämpimien tilojen lämmittämiseen, kuten autotallia tai pihamökkiä.