FI | EN | SE

HR-Ikkunat - rakentamiseen ja remontointiin

Tarvitaanko ikkunaremonttiin rakennuslupa?

Yleensä ottaen rakennuslupa tarvitaan aina jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu tai jos kosketaan rakennuksen kantaviin rakenteisiin. Kaikki toimenpiteet, jotka liittyvät rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen, vaativat aina luvan.

Kevyempi toimenpidelupa yleensä riittää esimerkiksi silloin, jos vain julkisivuun tulee muutoksia tai muutostöillä halutaan vaikuttaa energiatehokkuuteen. 

Pientalon ikkunaremontissa, jossa vain vaihdetaan vanhat ikkunat uusiin ilman että ikkuna-aukon koko tai talon ulkonäkö muuttuu, ei lähtökohtaisesti tarvita rakennuslupaa. On kuitenkin tilanteita, joissa vähintäänkin toimenpidelupa täytyy hankkia. Taloyhtiöissä tehdään lähes aina etukäteen selvitys remontin luvanvaraisuudesta. 

Tähän blogikirjoitukseen on koottu suuntaa-antavia ohjeita, mutta eri kunnissa noudatetaan erilaisia käytäntöjä ja kaupunkien sisälläkin voi olla alueita erilaisin kaavamääräyksin, joissa talojen ulkoasua on säännelty tarkemmin tai rakennuksia on suojeltu. 

Ikkunaremonttia suunniteltaessa kannattaakin aina olla yhteydessä ensisijassa oman kunnan tai kaupungin rakennuslupaviranomaisiin ja varmistaa tilanne!

Uudet ikkunat

Esimerkkejä tilanteista, jolloin lupa tarvitaan

Jos ikkuna-aukkojen koko muuttuu, tarvitaan yleensä aina lupa ja ehdottomasti kannattaakin jutella rakennustarkastajan tai lupa-arkkitehdin kanssa. Joissain vanhemmissa taloissa ikkuna voi olla osa kantavaa rakennetta ja sen muuttaminen ilman rakennesuunnittelua voi pahimmillaan johtaa seinän romahtamiseen.

Hirsitaloihin ikkunoiden isontaminen on suht yksinkertaista, mutta puurunkoisten talojen kohdalla kannattaa varautua isompaan remonttiin, jos joudutaan vahvistamaan rakenteita. Olemme koonneet toiseen blogikirjoitukseen tarkempia ohjeita ikkuna-aukon suurentamisen suunnitteluun.

Melualueilla lentokenttien ja vilkkaiden teiden lähellä voidaan edellyttää toimenpidelupaa ja ikkunoiden suunnittelussa on hyvä huomioida ikkunoiden ominaisuudet asumismukavuuden takia. 

Kohteisiin, joissa melusaastetta saattaa ilmetä, sopii HR RAUHA äänieristysikkuna, jolla voidaan tehokkaasti vähentää sisään kantautuvan melun määrää.

Kun kyseessä on suojeltu rakennus tai alue tai muu arvokohde, täytyy lupa hakea. Rakennukseen voi kohdistua myös rakennuskielto suojelukaavan laatimista varten.

Jos uudet ikkunat vaikuttavat merkittävästi energiatehokkuuteen, sillä voi olla vaikutusta rakennuksen ilmastointiin. Jos LVI-järjestelmiin tehdään muutoksia, tarvitaan yleensä lupa. Kosteisiin tiloihin ei saa tehdä myöskään seinärakenteiden muutoksia ilman lupaa.

Palo-osastoinneille tehdyt toimenpiteet edellyttävät rakennuslupaa. Rakennukset kuuluvat eri paloluokkiin ja rakennuksen eri osillakin voi olla eri paloluokitus. Esimerkiksi julkisivu voi muodostaa osastoivan rakenteen lähekkäin olevien rakennusten välillä. Ikkunoiden suunnittelussa onkin otettava huomioon rakennuksen paloluokka ja palon leviämisvaara osastosta toiseen. 

Pientalossa ikkuna voi toimia myös poistumistienä, jolloin ikkunaa vaihdettaessa täytyy huolehtia oikeanlaisesta varustuksesta. 

HR PALO on paloikkuna, johon saa asentaa myös kaihtimet!

Ikkunaremontti

Lupaa ei tarvita normaaleihin ylläpitotöihin

Pintarakenteita saa korjata ja ikkunat saa palauttaa vanhan talon alkuperäiseen puite- ja karmijakoon ilman lupaa. Lue täältä, miten Puolukkamäen talon ikkunat entisöitiin vanhan mallin mukaan!

Myös pienet muutostyöt voi usein tehdä, esimerkiksi umpinaisen tuuletusluukun muuttaminen lasilliseksi tuuletusikkunaksi ei yleensä edellytä lupaa.

Kun noudatetaan kaava-alueelle vahvistettua korjausohjetta, lupaa ei tarvitse erikseen hakea.

Toimi näin:

1. Ota yhteyttä oman kuntasi tai kaupunkisi rakennusvalvontaan ja selvitä, tarvitsetko rakennus- tai toimenpideluvan

2. Teetä tarvittavat rakennesuunnitelmat ja lupapiirustukset

3. Hae rakennus- tai toimenpidelupaa

4. Tilaa ikkunat ja ovet sekä niiden asennus

5. Järjestä lupaan liittyvät katselmukset ja ilmoitukset vastaavan työnjohtajan ja rakennusvalvonnan kanssa